Przeznaczenie nieruchomości

with Brak komentarzy

Przedmiotem uchwalonego dnia 18 października 2010 roku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego jest zagospodarowanie niniejszego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej z zachowaniem zespołów roślinnych podlegających ochronie prawnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Rodzaj zabudowy Zgodnie z zapisami … Read More

Teren inwestycyjny

with Brak komentarzy

Nieruchomość zlokalizowana jest na nadmorskiej wyspie Wolin (województwo zachodniopomorskie), pomiędzy drogą krajową Dziwnów – Międzywodzie, a Zalewem Kamieńskim. Dojazd od północnej strony z bezpośrednio sąsiadującej drogi krajowej Dziwnów – Międzywodzie. Odległość do najbliższych zabudowań – 20 m, do Dziwnowa – … Read More

Lokalizacja

with Brak komentarzy

Teren działek inwestycyjnych znajduje się w na wyspie Wolin, pomiędzy drogą krajową Dziwnów – Międzywodzie, a Zalewem Kamieńskim. Są to działki gruntowe nr 757/6-8-10-11-13, 874/3-4 o łącznej powierzchni 100,3425 ha. Teren nie jest ogrodzony, generalnie płaski, nie jest wyposażony w … Read More