Dlaczego warto zainwestować?

Cechy wskazujące na wyjątkową atrakcyjność terenu będącego przedmiotem oferty:

  1. Lokalizacja: Morze Bałtyckie, zalew Kamieński, bliskość granicy a także dużych ośrodków miejskich, bardzo dobre skomunikowanie transportowe zarówno z Niemcami, Skandynawią jak i resztą kraju;
  2. Atrakcyjność inwestycyjna: cały wachlarz sposobów zagospodarowania terenu pod kątem mieszkaniowym a także rekreacyjnym z możliwym wykorzystaniem najnowszych trendów i technologii budownictwa ekologicznego (w przypadku zainteresowania powyższą ofertą sprzedający może przedstawić przykładowe szkice oraz projekty konkretnych rozwiązań zagospodarowania terenu);

 

 

Działka o numerze 98 o pow. 6511 m2 jest oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 16 US. Jest ona z tego względu niezwykle atrakcyjna z uwagi na fakt, iż dla tego typu działek ustala się teren zabudowy usług sportu i rekreacji.

 

2. Powierzchnie ww. działek do wyliczenia ceny ofertowej znajdują się w załączniku nr 2 do oferty – decyzji podziałowej.

3. Sprzedający jako przedsiębiorca zobowiązany jest doliczyć stawkę aktualnego podatku VAT – 23 % – do sprzedawanych działek budowlanych i informuje o tym kontrahentów.

4. W związku z opodatkowaniem VAT kupujący nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych – a przy nabyciu na cel rozpoczęcia inwestycji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą kupujący ma możliwość odliczenia podatku VAT.